HEM

VÄLKOMMEN TILL ÅHLÉN- STIFTELSENS HEMSIDA


Stiftelsen grundades 1954 till minne av Johan Petter (JP) Åhlén.

Grundarna var J P Åhléns maka Maja Åhlén, dottern Gunvor Welin-Berger, sönerna Gösta och Ragnar Åhlén.


Stiftelsens uppdrag är att dela ut bidrag till:

Föreningar och organisationer som bedriver verksamhet rörande barns- eller ungdoms- vård och fostran.

Verksamhet för behövande, ålderstigna, sjuka eller funktionshindrade.

I första hand för insatser för hemlösa, men även för andra socialt utsatta grupper.

Medicinsk forskning - Stiftelsen ger bidrag inom områdena Parkinsons sjukdom, schizofreni och bipolär sjukdom, demenssjukdomar, ALS, perinatala hjärnskador och beroendesjukdomar – dock inte till alkoholforskning.


OBS! Stiftelsen ger inte bidrag till enskilda personer. Inte heller till studie-/utlandsresor.

Skolor samt institutioner med offentliga huvudmän samt politiska partier/förbund eller för religiös verksamhet kan inte beviljas bidrag.


OBS! Innan du söker bidrag. Ta del av vår information och stiftelsens ansökningsregler, se menyerna ovan.

Under menyerna överst finns fullständig information om vad Åhlén-stiftelsen ger bidrag till och inte ger bidrag till.

För de medicinska och sociala ansökningarna finns det länkar på respektive sida för webb-ansökan och webb-återrapportering av tidigare beviljade bidrag.

Det finns även vanliga frågor/svar (FAQ) Länk:

Foton: t.v. J.P Åhlén vid Chamonix-OS 1924. Där var han med i det lag som tog silvermedalj, se historik. I mitten Åhlén & Holms fastighet vid Skanstull på Södermalm i Stockholm. Vykort från 1930-talet. T.h: Maja och J.P Åhlén ombord på atlantångaren Gripsholm. Foto från resan till Sydamerika 1939.